Ubytování Šumava Ubytování Šumava Ubytování Šumava Ubytování Šumava Ubytování Šumava
Notice: Undefined index: kosik in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/_header.php on line 168 0

Ubytování Šumava - FILTR

Hledat ubytování na Šumavě

Filtr Služeb na Šumavě

Hledat služby na Šumavě

Vybrané ke sdílení

Zobrazit vybrané »


Všechny články o Šumavě

  Notice: Undefined index: name in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 14 Notice: Use of undefined constant UTF8 - assumed 'UTF8' in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 16
 • Ubytování Šumava a okolí
 • Notice: Undefined index: name in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 14 Notice: Use of undefined constant UTF8 - assumed 'UTF8' in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 16
 • Vrcholy a hory Šumavy
 • Notice: Undefined index: name in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 14 Notice: Use of undefined constant UTF8 - assumed 'UTF8' in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 16
 • Lyžování na Šumavě
 • Notice: Undefined index: name in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 14 Notice: Use of undefined constant UTF8 - assumed 'UTF8' in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 16
 • Turistický region Šumava
 • Notice: Undefined index: name in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 14 Notice: Use of undefined constant UTF8 - assumed 'UTF8' in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 16
 • Šumava, Bavorský les, Muh
 • Notice: Undefined index: name in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 14 Notice: Use of undefined constant UTF8 - assumed 'UTF8' in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 16
 • Ubytování na Šumavě a v c
 • Notice: Undefined index: name in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 14 Notice: Use of undefined constant UTF8 - assumed 'UTF8' in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 16
 • Šumava – Na Šumavě bude o
 • Notice: Undefined index: name in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 14 Notice: Use of undefined constant UTF8 - assumed 'UTF8' in /home/html/sumava24.cz/public_html/ssl/content/clanek.php on line 16
 • Sdružení - Euroregion Šu

Turistický region Šumava

článek ze Šumavy
Region zimních i letních sportů, přírody, lesů, zdraví, klidu a zachovalé přírody. Ubytování Šumava jako samostatný turistický region se rozkládá na území dvou krajů -Jihočeského a Plzeňského a zahrnuje v sobě dvě turistické oblasti: Šumava-východ a Chodsko. Ubytování na Šumavě pro její turisty je opravdu na úrovni.
Turistický region Šumava je rozlehlé, asi 120 km dlouhé souvislé zalesněné horské pásmo. Hory a kopce Šumavy společně se zdejší neporušenou přírodou vytvářejí ideální podmínky pro letní turistiku a zimní pobyty.

Turistická atraktivita Šumavy je dána především hodnotným a málo civilizací poznamenaným krajinným přírodním potenciálem. Území disponuje i bohatou nabídkou kulturně historických atraktivit. Významný je také potenciál vodních ploch a toků vhodných pro rekreaci i vodní sporty a turistiku - Lipenská přehrada, řeky Vltava, Otava a Úhlava. Rozvinuté jsou především možnosti pro zimní sporty, ale i pro rybolov, myslivost a další aktivity. Rozrůstají se příležitosti  pro agroturistiku.

Horský masiv Šumavy tvoří přirozenou hranici s Německem a Rakouskem. Chráněná krajinná oblast Šumava byla v roce 1990 vyhlášena UNESCem za biosférickou rezervaci, začleněnou mezi nejcennější území v Evropě. Od roku 1991 je vyhlášena Národním parkem ČR. Celou oblast pokrývají na 80% plochy lesy - jedná se o nejrozsáhlejší zalesněné území střední Evropy. Nejatraktivnější je Boubínský prales, který se rozkládá na jihovýchodním svahu Boubína. Nejstarší smrky a jedle zde dosahují stáří 300 až 400 let. Další šumavská hora Plechý - 1 378 m skrývá pod svým vrcholem Plešné jezero ledovcového původu. Další jezera v oblasti jsou např. Černé nebo Čertovo. 

Na úpatí Černé hory pramení česká národní řeka Vltava. Národní přírodní rezervace Čertova stěna je vzdálená asi 4 km od Vyššího Brodu a je nazývána "šumavským kamenným mořem". Řeka Vydra vytváří na svém toku mnoho peřejí. V žulových balvanech řečiště Vydry vznikají erozí prohlubně - "obří hrnce". 

Velmi cennou součástí zdejší přírody jsou rašeliniště - Tříjezerní slať, Chalupská slať aj. Modravské slatě představují největší chráněné území a nejrozsáhlejší slať na Šumavě. V místním klimatu se daří i některé alpinské květeně a žijí zde i vzácní živočichové - rys, tetřev, vydra, sýc nebo výr. 

Šumava je  protkána množstvím značených turistických stezek. Nejstarší naučná stezka, vyznačená roku 1967, se nazývá Medvědí stezka a prochází okolím Jeleních vrchů v délce 
14 km. Nejvyšším místem stezky je žulový vrch Perník - 1 049 m s množstvím bizarních skalních tvarů a dalekými výhledy do okolní krajiny.

Pro zimní sporty jsou určena lyžařská střediska Zadov-Churáňov, Kubova Huť, Kramolín, Kvilda, Nová Huť a další.

Součástí Šumavy je 80 km dlouhé horské pásmo Českého lesa. Na zalesněném vrchu Čerchově - 1 042 m je rozhledna z roku 1905 s výhledem do Plzeňského kraje.

Historické památky najdeme v Klatovech, kde je barokní lékárna U Bílého jednorožce s původní výzdobou nebo katakomby s množstvím zachovalých mumií, nebo ve městě Sušice, které se proslavilo rýžováním zlata na řece Otavě a v novější době výrobou zápalek. Můžeme navštívit i Muzeum Šumavy v Kašperských Horách s jednou z největších sbírek skla u nás nebo nedalekou zříceninu hradu Kašperk.
Také Chodsko, oblast obklopující dřívější město Domažlice, stojí za návštěvu. Dodnes se zde uchovala lidová architektura, nářečí i lidové zvyky, především pěkné kroje a hraní na dudy. Zdejší život inspiroval mnoho spisovatelů a umělců.

Turistický region Šumava se podílí více než 40% na příjezdech turistů jak do Jihočeského, tak i do Plzeňského kraje. Zhruba třetinu představují cizinci, především z Německa a Nizozemí. Mezi tuzemskými návštěvníky převažují obyvatelé nejbližších krajských měst Plzně a Českých Budějovic a obyvatelé pražské aglomerace.
Návštěvnost se nejvíce koncentruje do prostoru Železnorudska, Stašska, centrální Šumavy, Pootaví a Lipenska.

Mezi hlavní přednosti regionu Šumava patří:

jedinečné územní dispozice a velmi dobrý krajinný potenciál pro aktivní letní a zimní turistiku
přírodní dědictví, dobré a zdravé klima
silná regionální identita obyvatel Šumavy
Národní park Šumava jako marketingová značka pro propagaci regionu
vysoký kulturní potenciál a množství pamětihodností
typická regionální architektura
atraktivní kulturní akce
relativně dostatečné a kvalitní ubytovací kapacity, domácí stravovací produkty
příznivý vztah cena-výkon pro zahraniční návštěvníky
relativně dobrá dopravní infrastruktura, hustá síť hraničních přechodů
spolupráce obcí a jejich podpora rozvoje cestovního ruchu
rostoucí počet turistických informačních center
potenciál pro celoroční turistický ruch

Proto Šumava patří mezi turisticky nejvyhledávanější oblast cestovního ruchu v České republice. Návštěvníci jezdí na Šumavu a hledají ubytování Šumava hlavně kvůli krásám přírody a krajiny, turistice a možnostem sportovního vyžití, poznávání, zdravému prostředí, klidu a tichu.
Zdůrazňován je princip trvale udržitelného cestovního ruchu s preferencí kvality. Požadavkem je zachování přírody a krajiny, jakož i charakteru městských a venkovských sídel. Specifickým rysem rozvoje cestovního ruchu na Šumavě je úzká součinnost se sousedními regiony v Německu - Bavorský les a Mühlviertel.
Rozvoj cestovního ruchu je směrován do několika oblastí, které zahrnují volný čas, sport, kulturu, dopravu, ale také informace pro hosty, marketing a komunikace, stravování a ubytování na Šumavě.

Cílem rozvoje cestovního ruchu je úsilí o vytváření mnohostranné nabídky pro volný čas a sport s poznáním přírody a pohybem v přírodě, poskytování zážitků spojených s aktivní dovolenou. Je zde snaha o vytvoření regionální organizační struktury zastřešující řídící organizace, podporující rozvoj cestovního ruchu a rozvoj samostatného turistického profilu přesahujícího hranice obcí.

zdroj: www.risy.cz


Ubytování Šumava Ubytování Šumava Ubytování na Šumavě Ubytování Šumava Ubytování na Šumavě Ubytování Šumava Ubytování na Šumavě